Demodelik (Obsolescence) Yönetimi

Ürün desteğinin devamlılığını doğrudan etkileyen malzeme temininde demodeliğin yönetimi kritik bir süreçtir. BİLTEN, IEC 62402 standardını referans alarak proaktif demodelik yönetimi anlayışı ile savunma projelerinde demodelik yönetimi çözümleri sunmaktadır.