HICO IPS Suite

HICO iPS.Suite® portföyü, başta S-Serisi spesifikasyonlar (S1000D, S2000M, S3000L, S4000P, S5000F, S6000T) olmak üzere güncel diğer spesifikasyonlarla (ATA iSpec 2200, ATA Spec 2000, GEIA-STD-0007B/C) da uyumlu tüm entegre ürün destek ihtiyaçlarınıza tek noktadan çözüm sunar. Tek Noktadan Çözüm yaklaşımı ile teknik-lojistik IPS/ILS çıktılarınızı analiz etme, oluşturma, işleme ve yönetme konusunda sizi destekler.

Sonuç olarak tek kaynak prensibi uygulanır ve herhangi bir sistem içi veri alışverişi gerektirmeyen monolitik bir çözümde çalışır, sistem kesintileri önlenir. 

HICO iPS.Suite® Ürün Portföyü aşağıda açıklanan 3  Ana Paketten oluşmaktadır.

Teknik Dokümantasyon alanında yirmi yılı aşkın deneyimiyle HICO araçlarını bu bağlamda kullanmak, HICO deneyiminin sizin uzmanlık bilginiz haline gelmesi anlamına gelir.

Her türlü iş gereksinimini karşılayan çeşitli çözüm paketleri sunuyoruz.

IPS disiplini Teknik Veri/Teknik Dokümantasyon (TEDD) için HICO çözüm paketleri, belirli TechDoc spesifikasyonlarına göre Teknik Dokümantasyonun yazılması, yönetimi ve çoklu-kanal yayıncılığı için tüm ürünleri kapsar.

Ek olarak, IPS disiplini Tedarik Desteğinin tanımlanmış süreçleri ve işlevleri, İnteraktif Elektronik Teknik Dokümantasyonun (IETD) verimli bir şekilde hazırlanması için entegre edilmiştir. Ayrıca sahada test edilmiş ve iyi bilinen IETP uygulamaları TEDD-Çözüm Paketlerinin bir parçasıdır.

S1000D teknik doküman projelerimizde, S Serisi Spesifikasyonları için güçlü çözümler sunan HICO’nun “HICO S1000D Suite Pro” yazılımını kullanmaktayız.

HICO TEDD-Çözüm Paketlerinin ürün varyantları

Ürün varyantlarının temel farklılaştırıcısı, S Serisi IPS Spesifikasyonlarının veya ATA e-İş programının farklı TechDoc spesifikasyonlarını işleme yeteneğidir. İkinci önemli farklılaşma ise XML işlemeye ek olarak SGML işlemenin de bir gereklilik olup olmadığıdır.

HICO S1000D-Suite™ çözüm paketi öncelikle S1000D spesifikasyonunu destekler.

HICO TechDoc-Suite™ çözüm paketi, S1000D spesifikasyonuna ek olarak ATA eBusiness programının diğer spesifikasyonlarını da (örneğin ATA iSpec 2200, ATA Spec 2000) destekler

HICO-PSA-Suite™, uygun maliyetli Destek Konseptleri geliştirmek amacıyla Ürün Destek Analizi (PSA) gerçekleştirmek için HICO IPS-İş Uygulamasıdır. Bu, uzun bir çalışma ömrüne sahip karmaşık teknik sistemler için sürdürülebilir Bakım Konseptlerini içerir.

HICO PSA-Suite™, Desteklenebilirlik Mühendisliği ve Ürün Destek Analizi (PSA) süreçlerinizin merkezi bilgisayarlı veri işlemesi için dünyanın önde gelen sistemidir.

IPS iş süreçlerinin uçtan uca uygulanması, “ASD/AIA S-Serisi IPS Spesifikasyonları” gibi küresel IPS/PSA spesifikasyonları ile tam uyumludur.

Buna ek olarak, “US GEIA-STD-0007” gibi diğer ulusal veya sektöre özgü IPS/PSA spesifikasyonları da veri alışverişi ve raporlama bağlamında desteklenmektedir.

HICO PSA-Suite™ Entegre Ürün Desteği (IPS) veya Entegre Yaşam Döngüsü Desteği (ILS) gereksinimlerinin özel ve programa özgü uygulanması için de benzersiz yetenekler sunar.

Çeşitli IPS disiplinlerinin uçtan uca entegrasyonu, Entegre Ürün Desteği (IPS) için tek elden bir çözümde mevcuttur. Bu, arayüzler olmadan PSA verilerine dayalı Teknik Yayın bileşenlerinin otomatik olarak oluşturulması gibi süreçlerin sorunsuz entegrasyonunu sağlar.

Bir IPS programı, ilgili tüm IPS disiplinleri etrafında bir parantez oluşturur. Birden fazla ürün yapısını ve ürün konfigürasyonunu ve ilgili çıktıları yönetme imkanı sunar.

Buna ek olarak, tanımlanmış “serileştirilmiş” karmaşık teknik sistemlerin (örneğin uçaklar, helikopterler, gemiler, denizaltılar) yaşam döngüsünü genel olarak ve/veya bir filo ortamında yönetmek mümkündür.

Entegre Ürün Desteğinde (IPS) Entegre Ürün Konfigürasyon Yönetimi

IPS- Ürün Konfigürasyon Yönetimi ürünü, farklı ürünler veya müşteriler için konfigürasyonları da dahil olmak üzere Ürün Dökümü yönetimini sağlar.

Bir ürün dökümü, tanımlanmış IPS disiplinlerinin bir sonucu olarak çeşitli veriler ve çıktılar için omurga ve referans yapısı oluşturur – örneğin Destekleyici Tasarım Analizi, Bakım Programları, Tedarik ve Sağlama ve Teknik Veriler (Teknik Dokümantasyon) vb. Entegre sürüm ve revizyon işlevleri, ilgili IPS ürünlerinin mevcut konfigürasyonu ve revizyonu ile ürün konfigürasyonunun durumunun etkili bir bileşen yönetimi bağlamında tutarlı olmasını sağlar. Tanımlanmış arayüzler, harici bilgi kaynaklarının (mühendislik sistemleri, PLM sistemleri) zahmetsizce entegrasyonuna ve ürün kırılımıyla ilgili verilerin içe ve dışa aktarılmasına olanak tanır.

Diğer IPS disiplinlerinden gelen bilgilerin kullanılmasıyla güçlendirilmiş bakım programları geliştirme

Entegre bakım programları, Ürün Destek Analizi (PSA)/Lojistik Destek Analizi (LSA)-faaliyetlerinin temelini oluşturur. Bu programın merkezinde Tasarım Analizi, Malzeme Yönetimi ve Teknik Verilerden elde edilen bilgileri birleştiren Bakım Görev Analizi (MTA) yer alır. MTA’nın sonuçları, ilgili bakım / LSA raporları için temel oluşturur ve prosedürel veri eklenti ürünlerinin otomatik olarak oluşturulmasıyla Teknik Dokümantasyonda doğrudan kullanılabilir. Bakım programlarında yapılan değişiklikler (örneğin bir optimizasyon sürecinden kaynaklanan) Teknik Dokümantasyonun otomatik olarak güncellenmesine yol açar. Ayrıca, oluşturma işlemi sırasında veriler diğer üçüncü taraf RAMS-/LSA-sistemleri arasında senkronize edilebilir.

Tasarım Aşamasında Sistem Analizi ile Yönetim ve Destek

Önleyici Bakım Görev Gereksinimleri ve PSA Arıza Modlarının Oluşturulması, Yönetimi ve Analizi.

ASD S4000P veya ATA MSG-3’e göre Önleyici Bakım Görev Gereksinimleri (PMTR’ler) önleyici bakım için temel oluştururken, ASD S3000L’ye göre Ekipman Arıza Modu ve Etkileri Analizi (Ekipman FMA) sonucunda PSA Arıza Modları düzeltici bakım için temel oluşturur.

Bu eklenti ürün, bir ürünün servis edilebilirliğini ve bakım yapılabilirliğini yönetmeye ve optimize etmeye olanak tanır. Tanımlanan Bakım Görev Gereksinimleri (MTR), Bakım Görev Analizi (MTA) için bir temel olarak bakım görevlerine dönüştürülebilir. Ayrıca, mevcut görevler, daha fazla destekleyici tasarım analizi için bir girdi olarak tekrar bakım görev gereksinimlerine dönüştürülebilir. MMP, MTL, ALS, SMP, vb. gibi Özel Raporlar, mevcut bakım görev gereksinimi verilerine dayanarak tanımlanmış bir ürün türü için oluşturulabilir ve Teknik Yayınlar için kullanılabilir.

Düzeltici bakım bağlamında, eklenti ürün, meydana gelebilecek arıza modlarını tanımlamak, yerelleştirmek ve değerlendirmek için ASD S3000L’ye dayalı bir Ekipman FMEA yürütmek için destek sağlar.  Ek ürün, bakım analistini, performans göstermeyen veya düşük performans gösteren bir varlığı optimum veya operasyonel bir duruma geri getirmek için uygulanabilir ve etkili düzeltici bakım görevlerinin belirlenmesi sırasında destekler.

Bilgisayar destekli karar ağacı tabanlı analiz desteği

Karar Ağaçları, ASD S4000P veya ATA MSG-3 Önleyici Bakım Analizinin (PMA) temel konseptini oluşturur. HICO iLS.Suite®:iSDA-PRO ek ürünü, hem mevcut ASD S4000P karar ağaçlarının yapılandırılmasına / uyarlanmasına hem de tamamen yeni analiz mantıklarının tanıtılmasına olanak tanır. Yapılandırılan karar ağaçları ile izlenebilir ve versiyonlanabilir analizler yapılabilir ve örneğin PMTR’ler gibi uygun sonuçlar otomatik olarak oluşturulabilir. Ayrıca karar ağacı konsepti, örneğin Düzeltici Bakım Analizi (CMA) bağlamında bir LSA Aday Analizi veya diğer ilgili analiz türlerini yürütmek için diğer nesnelere veya disiplinlere de uygulanabilir.

Parçaların, Sarf Malzemelerinin ve Resimli Parça Kataloglarının (IPC) Yönetimi

Bu ek ürün, bakımla ilgili tüm faaliyetlerle ilgili tüm farklı malzeme verilerinin, parça kataloglarının veya parça listelerinin yönetimini sağlar. İlgili parçalar, ASD S3000L uygulanırken Bakım Görev Analizi (MTA) sırasında seçilebilir veya entegre MaterialSetter yardımıyla doğrudan Teknik Dokümantasyona eklenebilir. Ek ürün ayrıca CSNRefs gibi yapıları içeren bakım dokümantasyonunun otomatik olarak oluşturulmasını da destekler.

Ek malzeme süreçleri, veri modülleri içindeki malzeme verilerinin kontrollü bir şekilde içe aktarılmasına, dışa aktarılmasına ve güncellenmesine olanak tanır. Ek malzeme kontrolleri, veri hatalarının hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

ASD S2000M, ATA T-Dosyası ve Resimli Parça Listeleri Desteği

Geliştirilmiş Malzeme Yönetimi eklenti ürünü, ATA T-Dosyalarının veya çeşitli ASD S2000M mesajlarının oluşturulması ve işlenmesi için malzemeyle ilgili genişletilmiş işlevler sağlar. Ayrıca bu eklenti ürün, ASD S2000M’nin karmaşıklığına ihtiyaç duyulmayan programlar için güçlü bir ürün dökümü entegrasyonu ile basitleştirilmiş, yeniden kullanılabilir bir Resimli Parça Listesi (IPL) sağlar.

Entegre İlk Sağlama Listesi işlevi, yedek parça optimizasyonu sürecini destekler ve üçüncü taraf yaşam döngüsü maliyet optimizasyonu çözümleri için bir arayüz sağlar.

Bakım Dokümantasyonunun Otomatizasyonu

HICO PSA-Suite™, “Bakım Görevleri Analizi (MTA)” sonuçlarına dayalı olarak bakım prosedürlerinin oluşturulmasını ve değiştirilmesini sağlar. Aynı zamanda, yedek parça verileri, sarf malzemeleri, aletler vb. gibi referans alınan malzeme verilerinin bütünlüğü sağlanır.

Yayınlanan veri setleri ve IETP-Load Data paketleri optimize edilmiş, ihtiyaca dayalı, zamanında ve konuma özgü bir şekilde sağlanarak son kullanıcı tarafından işlenebilir.

Web Tabanlı IPS-İşbirliği Platformu- HICO X-ContentSuite®

IPS/PSA verilerinin ve Teknik Yayınların İnceleme ve Onay süreci, dağıtılmış konumlardaki çeşitli departmanları (örn. Tasarım ve Mühendislik) veya harici kuruluşları (örn. sertifikasyon kuruluşları) içerir.

Bunları IPS-Üretim Sürecinde basitleştirilmiş ve sezgisel bir kullanıcı etkileşimine entegre etmek için bir IPS-İşbirliği Platformu geliştirilmiştir.

Odak noktası özellikle farklı IPS disiplinlerinin çıktıları için süreç odaklı İnceleme İş Akışları, Yayın Süreçleri ve KG Süreçleridir. Bunlar özellikle Teknik Yayınlardır.

Değişiklik taleplerinin iletimi ve takibi için etkin araçlar mevcuttur. Bunlar, örneğin, Teknik Açıklamalar, Bakım Prosedürleri ve Teknik Çizimlerde düzeltmeleri işaretlemek için redlining araçlarıdır.

IETP uygulamalarından farklı olarak, tüm süreç katılımcılarının üretim veritabanına doğrudan ve kontrollü erişimi vardır. IETP uygulamaları ile son kullanıcılar yayınlanan ve serbest bırakılan verilere erişebilir.

HICO IETP-Görüntüleyici

HICO X-Browser®:Viewer, İnteraktif Elektronik Teknik Yayınların (IETP´s) görüntülenmesi, gezinmesi ve alınması için basitleştirilmiş bir yerinde IETP çözümüdür.

Teknik Yayınlar için bu IETP çözümü, ASD/AIA/ATA Spec S1000D ve diğer formatlarda (örneğin PDF) mevcut olan Eski Yayınlara göre hibrit işlemeyi mümkün kılar.

Çözüm bir HTML yayını olarak sağlanır ve dahili kullanımın yanı sıra ek maliyet olmaksızın üçüncü taraflara dağıtım için tasarlanmıştır.

Bu çözüm, internet erişimine ihtiyaç duymadan çevrimdışı kullanımın mümkün olacağı şekilde tasarlanmıştır.

HICO X-Browser®:PRO, çevrimdışı kullanım senaryolarını destekleyen yerinde IETP uygulamasıdır. İsteğe bağlı olarak tedarikçi veya eski yayınlar ve ilgili değişiklik bilgileri de dahil olmak üzere İnteraktif Elektronik Teknik Yayınların (IETP’ler) operatörler, servis merkezleri, bakımcılar veya saha servis mühendisleri (FSE’ler) tarafından kullanılabilmektedir.

HICO X-Browser®:Review ürün varyantı, gelişmiş değişiklik yönetimi özelliklerine sahip çevrimdışı kullanım senaryolarını destekleyen yerinde IETP uygulamasıdır. Bu ürün çeşidi, yorumları ve değişiklik taleplerini yönetmek ve işlemek için gelişmiş işlevler sağlar. Bunlar, operasyonlardan arka ofisteki IPS/ILS yöneticilerine bilgi ve deneyim alışverişi için veri geri bildirim süreçlerinin uygulanmasının temelini oluşturur.

HICO Mobil IETP; İnteraktif Elektronik Teknik Yayınların (IETP’ler) son kullanıcıları tarafından yerden tasarruf sağlayan tabletlerin kullanımı giderek daha önemli hale gelmektedir. HICO, tanımlanmış yayın türleri için optimize edilmiş IETP-App’ler geliştirmiştir.

HICO IETP App’ler diğer HICO IETP-Masaüstü Çözümleri ile benzer ürün özelliklerine sahiptir. Operatörler, Servis Merkezleri, Bakım veya Saha Servis Mühendisleri (FSE’ler) tarafından kullanım, Apple iPad’ler ve Windows Tabletler ile çevrimdışı kullanım için optimize edilmiştir.

İçerik Dağıtım Platformu-HICO DeMoS™

HICO DeMoS™ – Elektronik veri paketlerinin (her türlü Teknik Yayın ve IETP’ler dahil) kontrollü dağıtımı ve izlenmesi için bir uygulamadır.

HICO DeMoS™, tanımlanmış son kullanıcı sistemlerine İnternet veya İntranet üzerinden ürün ve hizmetle ilgili içerik için ölçeklenebilir bir dağıtım ve izleme çözümüdür. Örneğin IETP uygulamaları, Müşteri Destek Portalları, Bakım Bilgi Sistemleri (MIS).

İçerik farklı sistemlerden alınabilir ve ilgili atamalara göre (programlar/projeler, filolar, sözleşmeler, izinler, vb.) son kullanıcı sistemlerine sağlanabilir.

Buna ek olarak, sistem harici sistemlerin (örneğin CRM-/ERP-sistemleri) bağlantısını sağlamak için standartlaştırılmış arayüzler uygular.

HICO İçerik Portalı-HICO X-ContentPortal™

Müşteri destek portalları aracılığıyla güncel Teknik Ürün Verilerine, Bakım ve Servis Bilgilerine veya genel olarak Teknik Yayınlara dünya çapında çevrimiçi erişim sağlar.

HICO X-ContentPortal™, yayınlanan İnteraktif Elektronik Teknik Yayınlara (IETP´s) erişim ve müşteri destek portallarının uygulanması için bir web uygulamasıdır. HICO X-ContentPortal™, TechPub-store aracılığıyla yayınlanan IETP’lere, diğer (tedarikçi) belgelere ve ilgili ürün, hizmet ve değişiklik bilgilerine tam zamanında erişim sağlar.

HICO’nun diğer IETP ürünlerinin aksine, bu çözüm revizyonların yaşam döngüsü boyunca önceki revizyonlara kadar izlenebilirlik sağlar.

Çözüm mimarisi, üçüncü taraf uygulamalarının (örneğin CRM, ERP, PLM) ve farklı arka uç sistemlerinin (örneğin kimlik doğrulama için) basit ve sorunsuz entegrasyonu için tasarlanmıştır.

Bu, müşteri ve ürün desteği alanında kapsamlı iş süreçlerinin uygulanmasına olanak tanır (örneğin sipariş süreci, hizmet içi geri bildirim süreci).

HICO iPS.Suite® tüm ELD disiplinlerinde tam kapsamlı bir sağlayıcıdır.

IPS-Yönetimi, tasarımdan elden çıkarmaya kadar sistem yaşam döngüsü boyunca desteklenebilirliğin dikkate alınmasını sağlamak için ürün destek stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

Tüm IPS-Yönetimi süreci güvenilirlik, kullanılabilirlik, bakım yapılabilirlik ve toplam sahip olma maliyetlerinin azaltılması gibi performans sonuçlarının dengelenmesiyle gerçekleştirilir. Ürün destek yönetimi planlama ve yürütme kapsamı, Yaşam Döngüsü Yönetimi ve Ürün Desteği altında oluşturulan Ürün Destek Yöneticisi (PSM) pozisyonunun rol ve sorumluluklarıyla orantılı olarak yaşam döngüsü boyunca on iki ürün destek unsurunun tamamının kurumsal düzeyde entegrasyonunu içerir.

PDF-kitaplar ve İnteraktif Elektronik Teknik Dokümantasyonun (IETD) oluşturulması, yönetimi ve gözden geçirilmesi için çözümler ve hizmetleri kapsar.

Tarihsel olarak, çoğu teknik dokümantasyon sınıfı format, içerik ve yapı için evrensel uygunluktan (standartlar) yoksundu. Bu eksikliği gidermek için, teknik ürün dokümantasyonu için kullanıcı kılavuzları, el kitapları, ürün spesifikasyonları vb. hazırlama kurallarına ilişkin standartlar yayınlayan Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) gibi kuruluşlar aracılığıyla standartlar geliştirilmektedir.

Bu standartlar ICS 01.110 kapsamında yer almaktadır. İnteraktif Elektronik Teknik Yayınlar (IETP’ler), genellikle XML veya SGML ile yazılmış ve interaktif bir kullanıcı arayüzü ve resimlerle tasarlanmış teknik kılavuzlardır (bakım, eğitim, kullanım veya işletim kılavuzları gibi). HICO’da kullanılan IETP’ler, bir ürün için teknik bilgi hazırlama, yönetme ve yayınlama amaçlı XML spesifikasyonlarıdır.

Bakım planlaması ve yönetimi, bir sistem için bakım gereksinimlerinin ve konseptinin yanı sıra ayrıntılı prosedürlerin geliştirilmesini, uygulanmasını ve yönetilmesini içerir. Bakım planını geliştirmek ve uygulamak için gereken tüm kaynakların ve finansmanın belirlenmesini içerir.

Bakım planlaması ve yönetiminin amacı, mümkün olan en iyi ekipmanın/kabiliyetin müşterinin ihtiyacı olduğunda mümkün olan en düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti ile mevcut olmasını sağlamak için bakım konseptlerini ve gereksinimlerini belirlemek, planlamak, kaynak sağlamak ve uygulamaktır.

Tedarik desteği, satın alma ve malzeme tedariki için Malzeme ve Yedek Parça Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetiminin (SCM) entegre bir bileşeni olmalıdır.

Tedarik desteği, yedek parçaların, onarım parçalarının ve malzemelerin edinilmesi, kataloglanması, alınması, depolanması, aktarılması, düzenlenmesi ve elden çıkarılması için gerekli yönetim eylemleri, prosedürleri ve tekniklerinden oluşur. Uygun tedarik destek yönetimi, tüm doğru yedek parçaların, onarım parçalarının ve tüm malzeme sınıflarının doğru miktarlarda, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru fiyatta mevcut olmasını sağlar.

Mühendislik departmanını genel bir IPS sürecine entegre etmek ve Güvenlik Analizleri (Güvenlik ve Güvenilirlik Kanıtı) ve sistemlerin desteklenebilirliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili diğer analizler için Mühendislik Destekli hizmetler ve araçlar sağlamak önemlidir.

Tasarım Arayüzü, insanlar ve makineler arasındaki kullanıcı arayüzlerinin tasarımı ile ilgilenir. Bu amaçla, bu etkileşimin koşulları, hedefleri ve engelleri hem insan hem de teknik açıdan araştırılır ve daha sonra – mümkün olduğunca – biz insanlar için optimize edilir. Tasarımcılar etkileşim tasarımı sırasında bir ürünün davranışı ve konseptiyle detaylı bir şekilde ilgilenirken, arayüz tasarımı bir arayüzün sadece görsel olarak olmasa da somut tasarımıyla ilgilidir. Her iki disiplini birbirinden ayırmak zordur, sınırlar akışkandır çünkü her etkileşim tasarımcısı süreç boyunca genellikle bir grafik arayüz oluşturur. Arayüz tasarımcılarının tipik çalışma alanları yazılım tasarımı, kullanılabilirlik araştırması, web tasarımı veya ürün tasarımıdır.

HICO sunduğu araçlar ile geri beslemeleri etkin bir şekilde tekrar çıktılara dahil ederek nihai ürünün daha kaliteli olmasını sağlar.

HICO-solutions, “Advanced Distributed Learning (ADL) Initative” SCORM standardının tavsiyelerini takip ederek çevrimiçi öğrenme materyali geliştirmek için modüler bir yaklaşım sunmaktadır.

Proje geliştirmeyi farklı modüllere atanmış ayrı ekiplere ayıran modüler yaklaşım, yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) odaklanmayı, yönetimi ve operasyonları kolaylaştırmıştır. Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli (SCORM), web tabanlı elektronik eğitim teknolojisi (e-öğrenme olarak da adlandırılır) için bir standartlar ve spesifikasyonlar koleksiyonudur. İstemci tarafı içeriği ile genellikle bir öğrenme yönetim sistemi tarafından desteklenen bir ana sistem arasındaki iletişimi tanımlar. SCORM, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın Gelişmiş Dağıtılmış Öğrenme (ADL) Girişimi’nin bir spesifikasyonudur. SCORM 2004, bir öğrencinin içerik nesnelerini deneyimleyebileceği sırayı belirleyen bir dizi kural olan sıralama adı verilen karmaşık bir fikir olarak tanıtılmıştır. Basit bir ifadeyle, bir öğreniciyi eğitim materyali boyunca sabit bir dizi yolla sınırlandırır, ara verirken öğrenicinin ilerlemesini “yer imlerine” koymasına izin verir ve öğrenici tarafından elde edilen test puanlarının kabul edilebilirliğini sağlar. Standart XML kullanmaktadır.