S1000D Doküman Projeleri

Dünya çapında uzun yıllardır S1000D spesifikasyonuna uygun teknik dokümantasyon üretimi tercih edilmekte olup (bazı Avrupa ülkelerinde zorunludur) ülkemizde de ilgili kurumların yönetimi ve yönlendirmesi ile gün geçtikçe artan bir ivme ile söz konusu spesifikasyona uygun dokümantasyon üretimi yaygınlaşmaktadır. Bir S1000D dokümanı, sistemin/ürünün sahibi firma veya hizmet sağlayıcı bir firma tarafından üretilebilir. Yetkin personel ve uygulama araçlarına sahip özellikle orta ve büyük ölçekli firmalar S1000D teknik dokümanlarını bizzat kendisi üretmeyi tercih ederken yeterli personel ve uygun araçlara sahip olmayan, ilave personel ve araç yatırımı yapmayı maliyet-etkin bulmayan küçük ölçekli firmalar söz konusu S1000D teknik dokümantasyon üretimi için uzman bir firmadan hizmet almayı tercih edebilmektedir.

BİLTEN Bilişim uzun yılların bilgi birikimi, uzman kadrosu ve sahip olduğu nitelikli araçlarla (HICO S1000D Suite) hem S1000D teknik dokümantasyon üretimi için kendi bünyesinde kabiliyet kazanmak isteyen firmalara söz konusu kabiliyeti kazandırmakta hem de bu alanda yatırım yapmayı tercih etmeyen firmalara S1000D teknik dokümantasyon üretim hizmeti sağlamaktadır.

Bir S1000D dokümanı projesi mevcut sistem tasarım dokümanları, mühendislik verileri vb. kaynak dokümanlardan yararlanarak veya varsa sisteme ilişkin S1000D formatında olmayan (Eski Veri Dönüştürme - Legacy Data) dokümanların dönüşümü yolu ile gerçekleştirilebilmektedir. BİLTEN Bilişim her iki şekilde S1000D doküman üretimi hizmeti sağlamaktadır.
Bir S1000D dokümanı projesi ana hatlarıyla kaynak dokümanların incelenmesi ve iş kurallarının kararlaştırılmasıyla başlayıp veri modüllerinin yaratılması ile devam edip son olarak çıktının (xml, pdf, IETM) üretilmesi ile son bulmaktadır.

S1000D’nin sunduğu avantajlardan yararlanmak için maliyet-etkin, kaliteli, hızlı üretilen ve kolay revize edilebilen teknik doküman üretimi için ortak kaynak veri tabanı (CSDB) kullanımına uygun yazılım araçlarına ve S1000D spesifikasyonuna hakim Entegre Lojistik Destek kadrolarına sahip olmak önemlidir.

BİLTEN Bilişim 2016 yılından itibaren çeşitli uygulama araçları ile teknik dokümantasyon üretmektedir. 2023 yılından itibaren etkinliğini daha da yukarılara taşıyan dünya çapında sınıfının en iyisi HICO S1000D Suite ile S1000D teknik doküman üretimini tercih etmiştir.